Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6

Mateřská škola Karla Čapka, Krnov

Naše třídy

1.TŘÍDA - SLUNÍČKO

Bc. Ivana Žižková, Jana Smrčková - učitelky
Simona Kuřítková, Ondřej Figura - pedagogický asistent

Tuto třídu navštěvuje celkem 15 dětí ve věku od 3 do 6 let věku, popřípadě do 7 let věku dítěte. Jedná se o třídu specializovanou tzv. logopedickou, do které jsou zařazovány děti s diagnostikou středně těžké až těžké vady řeči, popřípadě jiného znevýhodnění. Odborná péče jim je poskytována denně formou individuální logopedické činnosti.
2.TŘÍDA - KYTIČKY

Bc. Libuše Janková, Bc. Kateřina Čechová - učitelky
Anna Malinová - pedagogický asistent

Patříme ke třídám logopedickým s počtem dětí 15. Jsme třídou věkově smíšenou – věk dětí se pohybuje od 3- 6 let. Máme kamarády s ADHD v kombinaci s vadou řeči, kamarády s postižením tělesným, se středně těžkou vadou řeči a děti z jiné etnické skupiny. Opíráme se o projektové dny, akce třídy, vystupování na různých akcích a samozřejmě vycházíme z přání a potřeb dětí. Vzdělávání dětí je postaveno na individuálním přístupu a individuálním vzdělávání každého dítěte, dle jeho možností a potřeb.
3.TŘÍDA - LENTILKY

Marie Adámková, Bc. Renata Szotkovská - učitelky
Marta Hatalová - pedagogický asistent

Obě učitelky naší třídy střídavě zajišťují individuální logopedickou péči v MŠ nebo provádějí pedagogickou činnost ve třídě u dětí. Během pedagogických činností docházejí logopedická asistentka, fyzioterapeut, kteří provádějí individuální péči. V průběhu dopoledních činností se dětem nenásilně střídají odpočinkové, relaxační činnosti s náročnějšími. Po obědě nastávají klidové okamžiky, děti odpočívají dle svých potřeb.
4.TŘÍDA - BERUŠKY

Bc. Kateřina Nálepová, Hana Václavíková - učitelky
BcA. Jan Plecháč - pedagogický asistent

Jsme třída specializovaná, zaměřená převážně na nápravu řeči , a odborná péče jim je poskytována denně formou individuální logopedické činnosti, kterou s dětmi vykonávají logopedické asistentky. Jelikož se nacházíme v přízemí a máme také bezbariérový přístup, jsme schopni se postarat i o děti s tělesným či smyslovým postižením. Po zdravotní stránce je dětem přímo v MŠ 2x týdně poskytováno individuální fyzioterapeutické cvičení.
5.TŘÍDA - KUŘÁTKA

Mgr. Barbora Haberhauerová, Bc. Karolína Durec - učitelky
Marie Birová - pedagogický asistent

Třída Kuřátek je běžnou smíšenou třídou, do které dochází děti ve věku 2 – 7 let. V rámci inkluze jsou zde zařazeny děti se speciálními vzdělávacími potřebami (poruchou autistického spektra, děti s narušenou komunikační schopností – kterým je jednou týdně poskytován předmět speciálně pedagogické péče – zaměřen na logopedickou péči pod vedením logopeda za spolupráce klinického logopeda. Zaměřujeme se na individuální, skupinovou a hromadnou výuku, která je uzpůsobena jednotlivým věkovým kategoriím. Dětem umožňujeme výběr z několika činností. Ty se během dopoledne střídají tak, aby nebyly děti příliš unavené, jednotlivé činnosti na sebe navazovaly a dětem působily radost.
Další pedagogický personál

Logopedickou terapii zajišťují:

Bc. Věra Kuchařová, Bc. Renata Szotkovská,
Bc. Ivana Žižková, Mgr. Barbora Haberhauerová

Pedagogický pracovník určený pro překrývání

Lýdie Chlubná - učitelka

Školní asistent (šablony):

Bc. Klára Maderová

Pracovník pro práci s komunitou (projekt Společný rozvoj inkluze v Krnově):

Bc. Klára Maderová, Michaela Oravová
Kontakt školky
Mateřská škola,
Karla Čapka 12a,
794 01 Krnov,
příspěvková organizace
Telefon: 554 612 860
E-mail: mskcapka@seznam.cz
Kontakt jídelny
Telefon pro odhlášku stravy: 734 620 191
E-mail pro odhlášku stravy: sjkcapka@seznam.cz