Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6

Mateřská škola Karla Čapka, Krnov

O nás

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Naše mateřská škola je pětitřídní. V současné době jsou otevřeny čtyři logopedické třídy, ve kterých jsou vzdělávány děti s vadou řeči a současně integrovány i děti s jiným typem znevýhodnění. Pátá třída je běžného typu, do které dochází děti ve věku 2 – 7 let. V rámci inkluze jsou zde zařazeny děti se speciálními vzdělávacími potřebami (poruchou autistického spektra, děti s narušenou komunikační schopností – kterým je jednou týdně poskytován předmět speciálně pedagogické péče – zaměřen na logopedickou péči pod vedením logopeda za spolupráce klinického logopeda. Podporujeme vzájemnou sounáležitost a vytváříme rovné podmínky vzdělávání pro všechny děti bez rozdílu, vedeme je ke zdravému životnímu stylu.
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
PUTOVÁNÍ ZA ZDRAVÍM
Charakteristika vzdělávacího programu
Naše mateřská škola je jediným předškolním zařízením ve městě, které pečuje o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Náš vzdělávací program MŠ je zaměřen na výchovu ke zdravému životnímu stylu. Respektuje všechny zvláštnosti a potřeby dětí se zdravotním znevýhodněním, vytváří rovné podmínky pro všechny děti.
LOGOPEDICKÁ PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI
Péče o děti předškolního věku
Na základě logopedického vyšetření a doporučení SPC je stanovena diagnóza dítěte. Pak dle doporučení jsou naplňována podpůrná opatření a zpracován IVP. S dítětem se provádí náprava řeči každodenně. Jedenkrát za měsíc je prováděna odborná konzultace postupů pro nápravu řeči s klinickou logopedkou.
SPOLUPRÁCE S JINÝMI SUBJEKTY
Spolupráce se zdravotnickými subjekty:
 • rehabilitačního oddělení SZZ v Krnově
  Spolupráce se školskými subjekty:
 • Spolupráce s PPP v Bruntále.
 • Spolupráce s SPC pro děti tělesně postižené v Opavě.
 • Spolupráce s SPC pro děti mentálně postižené v Bruntále.
 • Spolupráce s SPC pro sluchově postižené v Ostravě – Porubě.
 • Spolupráce se ZŠ (ZŠ Žižkova, ZŠ Dvořákův okruh).
 • PLÁN AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE
  PUTOVÁNÍ ZA SKŘÍTKEM KNIHOVNÍČKEM – projekt zaměřený na vytváření vztahu ke knize
  USPÁVÁNÍ BROUČKŮ – říjen, práce s knihou Broučci a společná večerní akce s rodiči dětí (lampiónky, cesta za broučky)
  PUTOVÁNÍ ZA ŠKOLNÍM SKŘÍTKEM – listopad, návštěva základní školy spojená s objevováním neznámého
  PUTOVÁNÍ ZA ZVONEČKEM – prosinec, vánoční rozjímání s rodiči
  PUTOVÁNÍ ZA HVĚZDIČKOU – únor, březen, poznávání vesmíru, výlet předškoláků do Planetária
  PUTOVÁNÍ ZA ÚSMĚVEM – květen, společná oslava Dne matek
  PUTOVÁNÍ ZA ZVÍŘÁTKY – červen, výlet do přírody dle výběru třídy
  PUTOVÁNÍ ZA KAPKOU VODY – červen, cesta za tajemstvím vody
  Kontakt školky
  Mateřská škola,
  Karla Čapka 12a,
  794 01 Krnov,
  příspěvková organizace
  Telefon: 554 612 860
  E-mail: mskcapka@seznam.cz
  Kontakt jídelny
  Telefon pro odhlášku stravy: 734 620 191
  E-mail pro odhlášku stravy: sjkcapka@seznam.cz