Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6

Mateřská škola Karla Čapka, Krnov

Klub rodičů při Mateřské škole

KLUB RODIČŮ

Partnerské vztahy s rodiči jsou jednou z priorit mateřské školy. Společenství vzniká vzájemným prolínáním vlivů z rodiny na školu a naopak. Základem pro vytvoření partnerských vztahů je důvěra, utváření pocitu sounáležitosti a respektu.
Důležitým sdružením je v naší mateřské škole Klub rodičů při Mateřské škole. Hlavní poslání spočívá v pomoci dětem s postižením a jejich rodinám, vzájemné setkávání těchto dětí a pomoci mateřské škole při pořádání různých akcí. Jeho zástupci z řad rodičů se scházejí 2krát ročně. Projednávají a schvalují plán činností klubu a návrh rozpočtu, jsou seznamováni s hospodařením finančních prostředků Klubu, projednávají případné připomínky, podávají návrhy atd. Rodiče tak mohou prostřednictvím Klubu podávat nejrůznější návrhy pro další rozšíření aktivit a spolupodílet se na vzdělávání svých dětí. Pomáhají při organizaci společných akcí školy pro všechny děti a rodiče jako je např. Uspávání broučků, slavnostní zakončení školního roku, školní výlety apod. Tyto akce jsou částečně financovány z členských příspěvků klubu.
Na úrovni tříd jsou s rodiči organizovány besídky, oslavy, karnevalový rej, výlety, na kterých se rovněž finančně spolupodílí Klub rodičů.
Prostřednictvím Klubu rodičů bývá zprostředkováno také získávání finančních prostředků a sponzorských darů na činnosti dětí, materiální vybavení MŠ apod.

Pro školní rok 2018/2019 byl v září na třídních schůzkách zvolen výbor klubu z řad rodičů.

Kontakt školky
Mateřská škola,
Karla Čapka 12a,
794 01 Krnov,
příspěvková organizace
Telefon: 554 612 860
E-mail: mskcapka@seznam.cz
Kontakt jídelny
Telefon pro odhlášku stravy: 734 620 191
E-mail pro odhlášku stravy: sjkcapka@seznam.cz